• CSR Tanzania 1
  • CSR Tanzania 2
  • CSR Tanzania 3
  • CSR Tanzania 4

Victory Nursery School


DAVA Foods gruppen sponser et skoleprosjekt i Tanzania, Afrika. Victory Nursery School i Majengo District forbereder barn i alderen 4-8 for barneskolen. Distriktet er svært dårlig, og mange barn vokser opp med foreldre som lider av alkohol og rusmisbruk

Hjelpe barna går på skole, og sikre dem en sunt måltid om dagen vil bidra til samfunnet i det lange løp.

Helseproblemer, både fysisk og psykisk, kan oppdages tidlig. Mindre dropper ut av skolen betyr mindre alkohol og narkotika misbruk, og mindre kriminalitet i fremtiden. Det er et langsiktig prosjekt som vi vil følge nøye.

Fokus på ressurser


Optimalisering av ressursene i vår produksjon er også viktig. For eksempel, vi overvåker nøye og optimaliserer vårt forbruk av elektrisitet, vann, kjemikalier, etc. I Sverige tar vi del i REPA organisasjonens recovery system og det er blitt etablert et system for intern resirkulering. Vi jobber heletiden mot å redusere eller eliminere sløsing i vår produksjon. Alle ødelagte eggeskall blir tørket og brukt til dyrefôr og gjødsel, mens alle kastede egg blir brukt til biogass produskjon.

Vår emballasje er laget av resirkulert papir og resirkulerbare PET plast. Alle masse skuffer er komposterbar og etikettene er FSC-merket. Våre svenske og finske plantasjer er sertifisert etter ISO 14001, og DAVA Foods i Hadsund arbeider også mot en ISO 14001 sertifisering.